Dział  finansowo-płacowyPo przedłożeniu przez Państwa oryginalnych rachunków i pokwitowań, wykonujemy dla Państwa comiesięczną księgowość oraz przesyłamy drogą elektroniczną  zgłoszenie podatku obrotowego. Otrzymają Państwo od nas wskazówki, w jakiej wysokości należy uiścić podatek VAT do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz dostaną Państwo analizę dotyczącą ekonomiki przedsiębiorstwa wylistowaną w sumach i saldach. Dalsze analizy wykonujemy według Państwa potrzeb po uprzedniej konsultacji.
Obliczanie płac jest sporządzane pod surowymi wymogami zachowania odpowiednich terminów na podstawie Państwa danych i ustanowień. Również zostaje przeprowadzone elektroniczne zgłoszenie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz ubezpieczycieli socjalnych. Obliczamy także płace budowy i dostarczamy  zgłoszenia do odpowiednich jednostek socjalnych. Regularne turnusy realizowanych kontroli ubezpieczeń emerytalnych oraz zrzeszeń zawodowych mają miejsce w naszej siedzibie.